دفاع چین از سرمایه گذاری در هنگ کنگ

چین اجازه نمی دهد اقدامات امنیتی ماموران اطلاعاتی این کشور ، به سرمایه گذاری در هنگ کنگ آسیب بزند.

تهران – اقتصاد برتر – ۳ خرداد ۹۹

بگزارش #اقتصادبرتر در پی افت ۶/۵ درصدی سهام هنگ کنگ در روز جمعه و اعتراض کشورهای بزرگ از حضور ماموران اطلاعاتی چین در هنگ کنگ ، کری لام ، رئیس اجرایی هنگ کنگ در حالیکه ماسک بر صورت داشت در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد و گفت : اجازه نخواهیم داد ماموران اطلاعاتی چین که در هنگ کنگ فعال هستند ، به سرمایه گذاری خارجی در این کشور آسیب بزنند .

شعبه وزارت امور خارجه چین در هنگ کنگ نیز اعلام کرد ، قوانین پیشنهادی امنیت ملی چین به منافع سرمایه گذاران خارجی در هنگ کنگ آسیب نخواهد رساند. براساس قانون امنیت ، سازمان های اطلاعاتی چین می توانند در پایگاه های هنگ کنگ مستقر شوند ، کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا در اعتراض به این قانون عنوان کردند حضور ماموران اطلاعاتی چین باعث شده میزان سرماخودرگی در جوامع تجاری و دیپلماتیک هنگ کنگ افزایش یابد . مقامات دولتی آمریکا گفته اند که این قانون به استقلال شهر تحت کنترل چین پایان می دهد و برای اقتصاد هنگ کنگ و چین نیز بد خواهد بود. انگلیس گفته است عمیقاً نگران قوانین پیشنهادی امنیتی است که موجب تضعیف اصل حاکمیت در یک کشور می شود . بانکداران و سرمایه‌گذاران می گویند تشدید قوانین اطلاعاتی و امنیتی منجر به خروج پول و استعداد از هنگ کنگ خواهد شد. سهام هنگ کنگ روز جمعه ۵٫۶ درصد کاهش یافت.

پاسخ دادن