دلار در کانال ۲۵ هزار تومان: آیا عبور نرخ ارز دیگری در راه است؟!

اگر بانک مرکزی نتواند یا نخواهد دلار را به کانال ۱۸ هزار تومان برگرداند، جهش ارزی پنجم پس از جنگ تحمیلی در سال ۱۳۹۹ رخ داده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ تیر ۹۹

در روز های پایانی تیرماه ۱۳۹۹ قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۵۲۰۰ تومان رسیده است. گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد قیمت دلار در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۱۵۲۲۰ تومان بوده است.

در واقع قیمت دلار بازار آزاد در انتهای تیرماه ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ بالغ بر ۶۵ درصد افزایش یافته است. اگر بانک مرکزی نتواند یا نخواهد دلار را به کانال ۱۸ هزار تومان برگرداند، جهش ارزی پنجم پس از جنگ تحمیلی در سال ۱۳۹۹ رخ داده است.

به شکل خیلی خلاصه پدیده عبور نرخ ارز تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم جهش های ارزی روی قیمت های داخلی را به لحاظ سرعت و شدت تشریح می کند. صرف نظر از عبور ناقص یا کامل نرخ ارز بر قیمت های داخلی و دوره زمانی که عبور انجام می شود، اصل تاثیر گذاری پذیرفته شده است.

بنابراین با فرض اینکه قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومان باقی بماند، جهش ۶۵ درصدی قیمت دلار در تیرماه ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ قیمت های داخلی را با افزایش مواجه خواهد نمود.

این در حالی است که هم اکنون دولت و بانک مرکزی انواع ابزارهای سیاست پولی را روی میز گذاشته اند که جلوی رشد پایه پولی و حجم نقدینگی را بگیرند و تورم هدف گذاری شده ۲۲ درصد برای سال ۱۳۹۹ محقق شود.

این نشان می دهد که در شرایط فعلی(تحریم ها و بحران کرونا) کنترل تورم در اقتصاد ایران صرفاً از طریق مدیریت تقاضای کل به موفقیت نخواهد رسید.

آیا اقتصاد ایران به فاصله اندکی از عبور نرخ ارز ناشی از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ تاب آوری لازم در مقابل عبور نرخ ارز دیگر ناشی از جهش ارزی سال ۱۳۹۹ را خواهد داشت؟ این پرسش را بهتر است رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور پاسخ دهند.

به نظر می رسد‌ حتی با فرود قیمت دلار در کانال ۲۵ هزار تومان نیز سیاست های بانک مرکزی برای تحقق تورم هدف گذاری شده در سال ۱۳۹۹ به موفقیت نخواهد رسید.

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن