دلار را چه عاملی به زیر کشید؟

فیلم: ارزش «دلار» چگونه تعیین می‌شود؟

دلار در هفته‌‌ای که گذشت تا مرز ۱۱هزار تومان پایین آمد و این سؤال را ایجاد کرد که چرا بازار ارزی که سال گذاشته تا نزدیک ۲۰ هزار تومان پر کشید با داغ‌تر شدن اخبار سیاسی به جای تداوم افزایش به مسیر کاهشی افتاد؟

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ تیر ۹۸

سیاستی که یک سال طول کشید

?دلار در هفته‌‌ای که گذشت تا مرز ۱۱هزار تومان پایین آمد و این سؤال را ایجاد کرد که چرا بازار ارزی که سال گذاشته تا نزدیک ۲۰ هزار تومان پر کشید با داغ‌تر شدن اخبار سیاسی به جای تداوم افزایش به مسیر کاهشی افتاد؟

?راز این تغییر مسیر را باید در توجه بیشتر به اصول علمی سیاست ارزی جست‌وجو کرد که بلافاصله پس از سیاست ناصحیح دلار ۴۲۰۰ توسط اقتصاددانان برجسته تحت عنوان بازار ثانویه پیشنهاد شد ولی هیچوقت جز چند هفته اخیر جدی گرفته نشد.

?دکتر موسی غنی‌نژاد اولین فردی بود که پیشنهاد تشکیل بازار دوم را ارائه کرد؛ پیشنهادی که رانت‌جویان در کمین نشسته برای دلار ۴۲۰۰ را به شدت عصبانی کرد. متأسفانه برخی از اقتصادخوانده‌ها هم با تهاجم‌ به پیشنهاد تشکیل بازار ثانویه و ایجاد این فوبیا که بازار ثانویه باعث صعود دلار به ۴۵ هزار تومان می‌شود دولتمردان ارشد را از اجرای این سیاست ترساندند و آنها نیز مانع اجرای کامل این سیاست صحیح توسط سیاستگذار ارزی شدند.

در این رابطه بخوانید: نرخ دلار آزاد و رسمی به هم رسیدند

?اما واقعیت نشان داد که اجرای ناقص این سیاست دلار را از مرز ۱۹ هزار تومان تا مرز ۱۴ هزار تومان کاهش داد و در چند هفته اخیر با اجرای کامل این سیاست و نزدیک‌سازی نرخ نیما به بازار، نرخ‌ها تا مرز ۱۱ هزار تومان کاهش یافت. در عین حال، صاحبنظران معتقدند تا زمان از بین رفتن ریسک‌های غیراقتصادی، بانک مرکزی نباید اجازه بدهد نرخ ارز از حد تعادل میان‌مدت پایین‌تر بیاید چرا که ثبات میان‌مدت بسیار مهم‌تر از کاهش مقطعی است.

پاسخ دادن