دلار ۶۵۰ تومان ارزان شد

قیمت هر دلار آمریکا امروز دوشنبه ۵ آبان ۹۹ در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۳۵۰ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین نرخ روز شنبه ۶۵۰ تومان کاهش داشت.

به گزارش همشهری آنلاین، قیمت هردلار آمریکا برای فروش امروز ۲۸ هزار و ۳۵۰ تومان در صرافی‌ ملی عرضه شد که در مقایسه با آخرین نرخ روز شنبه ۶۵۰ تومان کاهش داشت. در عین حال قیمت خرید هر دلار نیز ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان است.

همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی ملی ۳۲,۸۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۳۳,۵۵۰ تومان است که در مقایسه با آخرین نرخ روز شنبه ۸۵۰ تومان کاهش داشت.

کد خبر ۵۶۰۱۷۷

پاسخ دادن