دلیل اصلی برگشت چک در ایران

چک برگشتی

بانک مرکزی عامل اصلی برگشت ۱۳ هزار میلیارد تومان چک در مهرماه را اعلام کرد.کسری و فقدان موجودی دلیل عمده برگشت این چک ها بوده است.  

تهران- اقتصاد برتر- ۱۵ آذر ۹۶

در مهرماه ۱۳۹۶ در کل کشور بالغ بر ۱٫۵ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۶ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۷٫۲ درصد و از نظر مبلغ ۹۶٫۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۵۱۷ هزار فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۶٫۵ درصد و از نظر مبلغ ۹۶٫۰ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۹۸٫۵ درصد)، هرمزگان (۹۸٫۴ درصد) وایلام و یزد هر یک (۹۷٫۹ درصد) اختصاص یافته است و استان های خراسان جنوبی (۸۳٫۸ درصد)، مرکزی (۹۳٫۶ درصد) و سیستان و بلوچستان (۹۴٫۵ درصد) کمترین نسبت مبالغ چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل مبالغ چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

*تسنیم

پاسخ دادن