دولت نیازمند بودجه کرونایی است

راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه تصویب شد
اقتصادبرتر

دولت با توجه به تاثیر مستقیم کرونا در درآمد های نفتی ، مالیاتی و مشکل ایجاد شده در بسیاری از کسب و کارهای خصوصی نیازمند تدوین بودجه ویژه مبتنی بر اثرات کرونا است .

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ اسفند ۹۸

 کارشناسان اقتصادی معتقدند اولین اقدام دولت و مجلس پس از تعطیلات بایستی بازنگری در بودجه سال ۹۹ بر اساس اثرات کرونا بر اقتصاد کلان و خرد کشور باشد . اقتصاد دانان معتقدند خسارات وارده به برخی کسب و کارها بسیار بیشتر از بسته های حمایتی است که دولت برای جبران خسارت کرونا در نظر گرفته است . عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در همین زمینه معتقد است ، کرونا باعث شده هزینه ‌های دولت افزایش پیدا کند . یعنی نه ‌تنها درآمد های نفتی و مالیاتی دولت محقق نخواهد شد بلکه  هزینه‌های دولت از محل اعطای بسته‌ های حمایتی به اقشار آسیب ‌پذیر جامعه و کمک به کسانی که شغلشان را از دست داده و  بیکار شده‌اند، افزایش می یابد .

آرگون نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می گوید ، در حال حاضر کرونا خاص یک کشور یا یک منطقه نیست، شیوع گسترده ای پیدا کرده و عملا قریب به ۱۵۰ کشور جهان درگیر آن هستند . شیوع این ویروس یک اتفاق منفی برای همه اقتصاد های دنیا است. هرچقدر هم گسترش آن بیشتر شود، طبیعی است تاثیر منفی آن روز به روز بیشتر خواهد بود. به نوعی می‌توان گفت این جریان هم روی بخش درآمدی خانوار تاثیرگذار است، هم روی بنگاه‌های اقتصادی. کرونا روی اقتصاد کلان کشور نیز اثرگذار است. متاسفانه بخش زیادی از اصناف کسب و کارشان را از دست می‌دهند و درآمد لازم را کسب نخواهند کرد. عملا، بخش فروش و تامین مواد اولیه بنگاه ‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شود. دولت ما هم که تحت تاثیر تحریم ‌های شدیدی قرار دارد، از منظر درآمدی در مضیقه قرار می‌گیرد، با توجه به کاهش درآمد های نفتی و محدودیت در صادرات که پیش تر تجربه کرده ایم. هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد، یعنی نه ‌تنها درآمد های نفتی و مالیاتی دولت با مشکل مواجه می‌شود، به نوعی هزینه ‌های دولت از محل اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب پذیر جامعه و کمک به کسانی که شغلشان را از دست داده و بیکار شده‌اند، بالا می‌رود.

پاسخ دادن