دو راهکار دولت برای جبران کسری بودجه

اقتصادبرتر

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبرو است بیان داشت: برای جبران کسری بودجه، دولت درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ آبان ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، مسعود خوانساری با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که وزارت اقتصاد شاخص مالکیت و رقابت پذیری را ارائه دهد، اما هنوز این شاخص به دست ما نرسیده است، گفت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که رتبه ایران ۱۰ پله نسبت به سال قبل افت داشته است و از میان ۱۴۴ کشور به۹۹ رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: طی ۸ سال رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری ۳۷ پله سقوط داشته و از رتبه ۶۲ در سال ۹۰ سی و هفت کشور از ما جلو افتاده اند. ضعیف ترین رتبه‌های ما در شاخص رقابت پذیری مربوط به وضعیت پویایی کسب و کار و کارایی بازار کار بوده است.

خوانساری در مورد گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی گفت: این گزارش رشد اقتصادی جهان را نزولی پیش بینی کرده و کاهش آن را ۶ دهم درصد نسبت به سال قبل عنوان کرده و پیش بینی رشد ۳ درصدی برای اقتصاد دنیا داشته است.

وی بیان داشت: این صندوق رشد اقتصادی ایران را منفی ۹ و نیم درصد پیش بینی کرده است و امسال ۹.۵ درصد کاهش در رشد اقتصادی خواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی را منفی ۸.۷ درصد برای امسال ایران پیش بینی کرده است.

وی بیان داشت: بانک جهانی گزارش نرخ تورم امسال ایران را ۳۸ درصد و نرخ تورم سال اینده را ۲۹ درصد و نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۲۲.۷ درصد دیش بینی کرده است و با این وضعیت به نظرمی رسد امسال و سال اینده با رکود و تورم مواجه باشیم.

وی افزود: در صورت محدودیت صادرات نفت، افزایش رکود تورمی چالش پیش بینی شده خواهد بود و استمرار کاهش ارزش پول ملی، محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی قطعا منجر به افزایش بیکاری و فقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال دولت با کسری بودجه بالایی روبروست بیان داشت: دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق مشارکت را در نظر گرفته که اگر افزایش فشار مالیاتی بربنگاه‌های شناسنامه دار باشد، این موضوع منجر به رکود می‌شود.

وی افزود: در مورد انتشار اوراق مشارکت هم بدهی به سال‌های بعد موکول می‌شود و این موضوع باعث افزایش تورم در سال‌های آینده و امسال می‌شود و همان اتفاق که برای ارزش پول ملی و کاهش آن و افزایش قیمت ارز در سال ۹۲ و ۹۷ افتاد دوباره در سال آینده و در سال ۱۴۰۰ تکرار می‌شود.

* هر ایرانی سالانه ۱۶ میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود، گفت: بر این اساس هر نفر سالانه ۱۶ میلیون تومان یارانه دریافت می‌کند، در حالی که این پول می‌تواند در چرخه اقتصاد کشور وارد شود.

وی افزود: این یارانه غیر عادلانه، غیرهدفمند و فسادانگیز توزیع می‌شود.

خوانساری با بیان اینکه در صورت کاهش درآمدهای نفتی دو راهکار برای کفه بودجه وجود دارد، بیان داشت: افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و افزایش سطح تقاضا در داخل کشور می‌تواند راهکار مؤثری باشد و برای افزایش تقاضا بهتر است یارانه نقدی را به صورت مستقیم به اقشار کم‌درآمد و نیازمند پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه در فصل تدوین بودجه قرار داریم، اظهار داشت: از دولت انتظار می‌رود که برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی کمک نگیرد، بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه‌ها و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی این منابع را تأمین کند.

پاسخ دادن