دو شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه گرفتند

دو شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶ و ۱۵ درصدی را از محل سود انباشته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از  بورس پرس، دو شرکت بوتان و سرمایه گذاری مسکن مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶ و ۱۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “لبوتان” سرمایه فعلی را از ۷۰٫۱ به ۲۵۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد می شود.

همچنین سرمایه فعلی “ثمسکن” از ۵۵۰ به ۶۳۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

پاسخ دادن