دو کابینه روحانی، محبوب‎تر از دو کابینه احمدی‎نژاد

دو کابینه روحانی، محبوب‎تر از دو کابینه احمدی‎نژاد ، با رای گیری مجلس و رای اعتماد نمایندگان بعد از سه دوره، وزیر آموزش و پرورش در خان اول به دولت رفت.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ مرداد ۹۶

 

پاسخ دادن