رئیس پنتاگون : با روسیه تهاجمی برخورد کنیم  

رئیس پنتاگون از متحدان آمریکا خواست، در تمام نقاط جهان با روسیه تهاجمی برخورد کنند و خود را برای بدترین شرایط آماده نمایند.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ مهر ۹۹

به گزارش اسپوتنیک، مارک اسپر رئیس پنتاگون، گفت: “از آنجا که این رقابت قدرت‌های جهانی است، یک شخصیت جهانی دارد. ما می‌بینیم که روسیه و چین چگونه در قاره‌های آمریکا، آفریقا، خاورمیانه، قطب شمال و قطب جنوب فعالیت می‌کنند. ما باید رقابت کنیم، باید رقابت تهاجمی داشته باشیم. همه ما با هم هستیم. پس ما باید برای بدترین شرایط آماده شویم. ” به گفته وی، هیچ کس انتظار نداشت، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مجبور شوند دوباره با روسیه بازسازی شده مقابله کنند. اسپر خاطرنشان کرد، حفظ خطوط ارتباطی با روسیه و چین برای جلوگیری از اشتباه یا سوء تفاهم ضروری است. وی گفت: “ما به دنبال درگیری با هیچ کشوری نیستیم حتی به دنبال محدود کردن چین نیستیم. ما می‌خواهیم در چارچوب قوانین بین المللی، نظم بین المللی از هنجارهایمان دفاع کنیم”. به گفته وی، باید به دنبال زمینه‌های تعامل و کار با روسیه و چین بود.

پاسخ دادن