رابطه تورم و بیکاری

در کوتاه مدت و در اقتصادهایی که تورم زیر ۱۱ درصد دارند، معموال این دو عامل رابطه عکس دارند.

تهران- اقتصاد برتر- ۰۸ دی ۹۸

به گزارش #اقتصاد_برتر ، بنابراین دو شرط مهم وجود دارد، کوتاه مدت و تورم پایین. یعنی ممکن است در کشور ما که معمولا تورم دو رقمی است هم بیکاری و هم تورم بالا داشته باشیم.
به همین دلیل تصمیم گیری در این خصوص گاهی برای سیاست مداران سخت می شود که از میان کاهش تورم یا کاهش بیکاری کدام را انتخاب کنند. انتخاب از این میان این دو تبعات خود را دارد، برای افرادی که در جستجوی شغل هستند، تالش دولت برای کاهش بیکاری خبر خوشایندی است و ممکن است برای آنان که درآمدی دارند، افزایش قیمت ها به دلیل کاهش بیکاری، نامطلوب باشد.
هرچند در بلند مدت بین بیکاری و تورم ارتباط چندانی وجود ندارد و با اتخاذ سیاست های مناسب می توان با حفظ تورم معقول، بیکاری را نیز کاهش داد.
در دنیای امروز و در اقتصادهای مدرن، تقریبا نمی توان به بیکاری صفر دست یافت که علت آن در چارچوب این کتاب نمی گنجد و در دوره های پیشرفته تر بیان می شود. اما این به معنی وجود بیکاری شایع و قابل قبول بودن آن در یک اقتصاد پیشرفته نیست. به طور مثال نرخ بیکاری آمریکا معمول بین ۵-۶ درصد و اتحادیه اروپا حدود ۷-۸ درصد است.
یکی از دلایل ساده عدم امکان پذیری بیکاری صفر جابجایی نیرو ها در صنایع و مناطق مختلف است. مثال فرض کنید قیمت نفت افزایش یابد، در اینصورت، بنزین نیز افزایش قیمت پیدا کرده و ممکن است شرکت های خودروسازی تولید خود را کاهش دهند و درنتیجه تعدادی از کارگران بیکار شوند و در همان حال، شرکت های اکتشاف نفت با بالا رفتن قیمت نفت، تولید خود را افزایش داده و کارگر بیشتری استخدام نمایند و این امر
منجر به جابجایی نیروی کار شود.
یا ممکن است وقتی فردی کار خود را از دست بدهد به علت دریافت بیمه بیکاری مکفی،با هر حقوقی حاضر به کار نشده و پیدا کردن کار برای او طول بکشد.

پاسخ دادن