راهکارهای دیوان محاسبات برای جبران کسری بودجه ۹۸

راهکارهای دیوان محاسبات برای جبران کسری بودجه ۹۸

طبق پیش‌بینی‌ها در سال جاری براساس اطلاعات یک نهاد نظارتی، بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد شد که باید برای آن تدبیر کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ تیر ۹۸

? راهکارهای دیوان محاسبات برای افزایش منابع جهت جبران کسری بودجه سال ۱۳۹۸

? طبق پیش‌بینی‌ها در سال جاری براساس اطلاعات یک نهاد نظارتی، بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد شد که باید برای آن تدبیر کرد. در همین زمینه دولت پیشگام شد و حدود ۶۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی را کاهش داد. با این وصف مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند اگر اعتبارات سیل اخیر نیز اضافه شود باید رقمی بالغ بر ۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کاهش یابد. در هر حال به دستگاه‌ها نیز توصیه شده تا برای کاهش مصارف و هزینه‌ها بالاترین سطح نظارتی و مدیریتی را داشته باشند.

ببینید: در بازار ارز چه خبر است؟+ اینفوگراف

? بازهم با این رقم بیش از نصف پیش‌بینی کسری باقی می‌ماند.

دیوان محاسبات کل کشور به منظور تامین منابع و جبران کسری بودجه سال ۹۸ راهکارهایی را ارائه کرده است. در مجموع طبق جدول فوق ۸۱ هزار میلیارد تومان کسری باقی مانده از این راه‌ها قابل احصا است.

راهکارهای دیوان محاسبات برای جبران کسری بودجه ۹۸

پاسخ دادن