راه اندازی خط تولید دناپلاس و پژو ۲۰۰۸

براساس هدف‌گذاری صورت گرفته سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به سه درصد افزایش یابد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۴ تیر ۹۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که در سال جاری (۱۳۹۶) سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به سه درصد افزایش یابد.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۲ سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر با ۱.۸ درصد بوده است.
*ایسنا

پاسخ دادن