رایزنی قالیباف و محسن هاشمی

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و درباره همکاری های دو نهاد قانونگذار گفت و گو کردند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ مرداد ۹۹

بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی گفت : در این دیدار طرفین توافق کردند نشست‌های مشترک ادواری مجمع نمایندگان استان تهران و اعضای شورای شهر تهران برگزار شود . همچنین طرفین توافق کردند گزارش قوانین حمل و نقل عمومی از سوی شورای شهر به مجلس ارائه شود و مجلس بر حسن اجرای این قوانین نظارت کند.

نگاهداری گفت : در این دیدار، قالیباف بر لزوم اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرها با تقویت رویکرد انتخابات محلی به جای انتخابات ملی و پیگیری لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمد پایدار شهرها تاکید کرد.

پاسخ دادن