ربات‌ها و دزدی شغل انسان‌ها

ربات‌ها و دزدی شغل انسان‌ها

آیا ربات های پیشرفته جای انسان ها را به عنوان نیروی کار می گیرند؟!

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ تیر ۹۸

✳️ به گزارش #اقتصادبرتر همزمان با پیشرفت های خیره کننده انواع تکنولوژی ها در سالیان اخیر، این انتظار وجود دارد که ربات های پیشرفته در طول سال های آینده تأثیر زیادی بر نیروی کار در سرتاسر جهان داشته و مشاغل مرتبط با فعالیت های دستی معمولی را که در معرض خطر خودکار شدن قرار دارند را تأمین نمایند.

? گروه مشاورین بوستون در سال ۲۰۱۹، برای ارزیابی چگونکی پذیرش رباتیک پیشرفته در بازار کار در سال های آینده، یک نظر سنجی از ۱۳۱۴ مدیران شرکت های سراسر جهان انجام داده است.

? نتایج این نظر سنجی نشان می دهد ۶۷ درصد شرکت های چینی انتظار دارند تعداد نیروی انسانی شاغل از طریق جایگزینی ربات های پیشرفته کاهش یابند.

? به طور مشابه به ترتیب ۶۰، ۵۷ و ۵۰ درصد شرکت های لهستانی، ژاپنی و آمریکایی چنین انتظاری دارند.

❇️ به نظر می رسد‌ در سال های آینده، مکانیزه کردن فرآیندهای تولیدی و خدماتی به وسیله ربات ها و تاثیر آن بر کاهش اشتغال نیروی انسانی، به یک چالش جدی میان شرکت ها و سیاست گذاران در کشورهای مختلف جهان تبدیل خواهد شد.

✍️ عباس علوی راد

پاسخ دادن