رتبه خودکشی در جهان: سوئیس ۱۸، ایران ۱۴۹

رتبه خودکشی در جهان: سوئیس ۱۸، ایران ۱۴۹

هرچند وجود یک مورد خودکشی هم در کشور مسلمان ایران بسیار تلخ و ناگوار است، اما بد نیست که بدانیم بسیاری از کشورهای باصطلاح پیشرفته و مرفه، آمار بشدت بدتری نسبت به ما در شاخص‌های فلاکت دارند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، هرچند وجود یک مورد خودکشی هم در کشور مسلمان ایران بسیار تلخ و ناگوار است، اما بد نیست که بدانیم بسیاری از کشورهای باصطلاح پیشرفته و مرفه، آمار بشدت بدتری نسبت به ما در شاخص‌های فلاکت دارند.

پاسخ دادن