رسالت رسانه در حوادث طبیعی چیست؟

اینکه فردای هر اتفاقی، رسانه را بکنیم سوگواره‌نویسی یا در بهترین حالت برای هزارمین بار، شش واکنش را با رسم شکل توضیح بدهیم که بروید و نروید کنار چارچوب در یا زیر میز، تمام بضاعت رسانه‌های ما در هنگام اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ آبان ۹۶

رسالت رسانه در حوادث طبیعی چیست؟

احسان بهرام غفاری  نوشته:
اینکه فردای هر اتفاقی، رسانه را بکنیم سوگواره‌نویسی یا در بهترین حالت برای هزارمین بار، شش واکنش را با رسم شکل توضیح بدهیم که بروید و نروید کنار چارچوب در یا زیر میز، تمام بضاعت رسانه‌های ما در هنگام اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی شده است.
نه مطالبه‌ای وجود دارد، نه پاسخ‌گویی. زلزله بم، زلزله رودبار و منجیل، پلاسکو، سیل شمال کشور، حوادث جاده‌ای، سقوط هواپیماها، برخورد قطارها، اتفاقات مترو و صدها مورد دیگر تنها برای رسانه‌ها که باید مطالبه‌گر و دنبال پاسخ باشند، صرفا شده است موضوع جالب، سوگواره‌نویسی! نشر عکس و در بهترین حالت اینفوگرافیک و یادداشت فلان هنرمند و گریه فلان ستاره.
برخورد رسانه‌های ما با حوادث، پی‌گیری از مسئولین، بازخواست از متولیان، طلب برنامه برای رخدادهای آتی و… همگی به مرحله‌ای از سانتی‌مانتالیسم رسیده است که نهاد دولت و متولیان امر نیز خیال‌شان کاملا راحت است که از فردا رسانه به‌جای در آوردن پاشنه دفترشان، قرار است با چهار عکس و چهار داستان سر و ته قضیه را هم بیاورد.
حال غرب کشور ما در حادثه‌ای ناگوار قرار دارد و می‌توان از همین الان دید که واکنش رسانه‌های ما به‌جز شور کردن قضیه و طلب کمک مردمی و برانگیختن احساسات هیچ چیز دیگری نیست و رسالت رسانه کلا سالهاست فراموش شده است.

پاسخ دادن