رشد سرسام آور درآمد مدیران در شرکتهای بزرگ آمریکائی

رشد سرسام آور درآمد مدیران در شرکتهای بزرگ آمریکائی
اقتصادبرتر

پژوهش های موسسه EPI نشان می دهد که درآمد مدیران عامل شرکتهای بزرگ آمریکائی به طور متوسط ۲۷۸ برابر یک کارمند معمولی در همان شرکت است، این نسبت تنها در ۳۰ سال پیش، سال ۱۹۸۹ بسیار پایین تر و به نسبت ۵۸ به ۱ بوده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۸ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، این تحقیق نشان می دهد درآمد مدیران عامل ۳۵۰ شرکت برجسته آمریکائی در طول ۴۰ سال گذشته با رشدی معادل %۹۴۰ به متوسط سالیانه ۱۷ میلیون دلار رسیده است.

علی رغم رشد درآمدی چشمگیر مدیران ارشد، متوسط درآمد کارگران شرکتهای خصوصی در طول ۴۰ سال گذشته با %۱۱ افزایش به ۶۰,۰۰۰ دلار در سال رسیده است.

رشد سرسام آور درآمد مدیران در شرکتهای بزرگ آمریکائی
اقتصادبرتر

پاسخ دادن