رشد صعودی ترسناک مرگ و میر کرونایی در ایران

 روز به روز با فاجعه مرگ کرونایی مواجه هستیم. امروز هفتم آبان ماه رکورد مرگ و میر کرونایی در ایران زده شد. ۴۱۵ خانواده ایرانی داغدار ازدست دادن عزیز از دست رفته شان در اثر ابتلا به کرونا بودند ؟

تهران- اقتصادبرتر- ۰۷ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر،  با مشاهده این آمار و رشد صعودی ترسناک آن سه سوال مطرح می شود؟ دولت و مدیریت آن چقدر در افزایش این آمار مرگ ها مقصر است ؟ مردم و کمرنگ بودن رعایت کردند اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و ممانعت از تردد های غیر ضروری آنها در شکل گیری این آمار اثر گذار بوده است ؟

و سوال مهم و سوم اینکه اگر دولت حمایت اقتصادی می کرد و مردم نیاز به خروج از خانه برای تامین معاش را کمتر احساس می کردند چقدر این آمار کاهش می یافت؟

 کرونا دارد می تازد و اگر مدیریت دولتی و فردی مناسب نشود ، کرونا فاجعه ترین آمار مرگ در جهان را در ایران رقم خواهد زد.

پاسخ دادن