رشد ۱۲۰ درصدی اقتصاد ترکیه نسبت به ایران در ۱۰ سال اخیر

بر اساس داده های تولید ناخالص داخلی (قدرت برابری خرید) بانک جهانی، اقتصاد ترکیه که در دهه هشتاد شمسی کوچکتر از ایران بود در دهه نود شمسی ۲.۲ برابر ایران شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، داده های تولید ناخالص داخلی (قیمتهای ثابت) بانک جهانی حاکی از این است که پیشی گرفتن اقتصاد ترکیه از ایران، از ۴۰ سال پیش آغاز شده و در ده سال اخیر شتاب گرفته است.

هر چند که تحریمها (و به ویژه کاهش درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام) عامل اصلی عقب افتادگی شدید اقتصاد ایران به شمار می رود، اما ارزش حقیقی درآمدهای ارزی در دهه نود با دهه هشتاد برابری می کرد و درآمد ارزی غیرنفتی از کل درآمدهای ارزی پیش از سال ۱۳۸۳ بیشتر بود.

◀️ در کنار تحریمها عوامل زیر نقش کلیدی در افت و عقب ماندگی اقتصاد ایران ایفا کرده اند.

🔸۱- شوکهای قیمت ارز

🔸۲- سلطه نئولیبرالیسم و مالی سازی

🔸۳- هرج و مرج اقتصادی (با توجیه واگذاری به بازار)

🔸۴- تقویت بخش خصولتی

🔸۵- تضعیف مردم و بخش خصوصی

🔸۶- کاهش سرمایه گذاری و افزایش خروج سرمایه

🔸۷- گسترش فساد و رانت خواری و غارت اقتصاد

#اقتصادایران #غارت_ارزی

*احسان سلطانی پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی

پاسخ دادن