رشد ۲۲.۶درصدی قیمت زمین در تهران

اقتصادبرتر

نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران که بهار ١٣٩٩ انجام شد، نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران نسبت به فصل قبل ۴/۵۰ درصد افزایش یافته است.

 تهران اقتصاد برتر ۲۲ مرداد ۹۹

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ٢۵۵١٠٩ هزار ریال با میانگین مساحت ١٨۶ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵۰.۴درصد افزایش داشته ‌است.

بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیهی معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانهی اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ٢۵۵١٠٩ هزار ریال با میانگین مساحت ١٨۶ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵۰.۴درصد افزایش داشته ‌است.

پاسخ دادن