رشد ۳۲۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ سال اخیر

رشد ۳۲۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ سال اخیر

استقراض دولت از بانک مرکزی، سبب افزایش پایه پولی و درنهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۲ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.

 استقراض دولت از بانک مرکزی، سبب افزایش پایه پولی و درنهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.

رشد ۳۲۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ سال اخیر

پاسخ دادن