رشد ۶ برابری صادرات از کارگو ترمینال اصفهان

اقتصاد برتر

مدیرکل گمرکات استان اصفهان از رونق صادرات محصولات غذایی از کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با رشد ۶ برابری ۴ ماهه۹۹ نسبت به کل سال ۹۸ خبر داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ مرداد ۹۹

دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص صادرات کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی بیان داشت:طی تیر ماه ۹۹ ،چهل قلم کالای مختلف به ارزش ۲ میلیون و ۲۰ هزار دلار و به وزن ۳۵۸ هزار و ۴۵۵ کیلوگرم از طریق گمرک مرزی هوایی استان اصفهان به مقصد کشور کویت صادرات داشته ایم.

وی در مقایسه صادرات محصولات غذایی از طریق کارگو ترمینال استان اصفهان در ۴ ماهه ابتدای امسال با کل سال ۹۸ گفت: بیش از ۶ برابر رشد ارزشی و ۵ برابر رشد وزنی داشته ایم.

وی در زمینه صادرات چهار ماهه ابتدای امسال از طریق گمرک فرودگاه شهید بهشتی اذعان داشت : در فروردین ماه ۸ هزار و ۵۸۰ کیلوگرم و به ارزش ۶۹ هزار دلار، در اردیبهشت ماه ۱۰۴ هزار و ۳۰۱ کیلو گرم و به ارزش ۶۸۵ هزار دلار در خرداد ماه ۲۹۴ هزار و ۱۵۸ کیلوگرم و به ارزش و ۲ میلیون و ۲۳ هزار دلار و در تیرماه ۳۵۸ هزار و ۴۵۵ کیلوگرم وارزش ۲ میلیون ۲۰ هزار دلار صادرات داشته ایم.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان اظهار داشت : در چهارماهه ابتدای امسال ۷۶۵هزار و ۴۹۴ کیلوگرم و به ارزش ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار دلار صادرات محصولات غذایی از طریق کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان داشته ایم و این درحالی است که در کل سال۹۸ صادرات محصولات غذایی از طریق کارگو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ۷۸۰ هزار دلار و به وزن حدود ۱۵۹ هزار کیلوگرم بوده است.

وی در مقایسه صادرات محصولات غذایی از طریق مرز هوایی استان اصفهان در ۴ ماهه ابتدای امسال با کل سال ۹۸ تاکید کرد : بیش از ۶ برابر رشد ارزشی و۵ برابر رشد وزنی داشته ایم.

دکتر رسول کوهستانی پزوه عمده محصولات صادراتی طی ۴ ماهه ابتدای امسال انواع ماهی و میگو، سبزیجات وصیفی جات، میوه های خوراکی و فرآورده های آنها و عسل برشمرد و بیان داشت: طی این مدت انواع ماهی ومیگو ۵۹۹ هزار کیلوگرم و به ارزش ۴ میلیون و ۴۷۹ هزار دلار، سبزیجات و محصولات صیفی به وزن ۹۳ هزار و ۸۸۷ کیلوگرم و به ارزش ۹۳ هزار و ۱۹۳ دلار، میوه های خوراکی به وزن ۶۸ هزار و ۴۶۹ کیلوگرم و به ارزش ۹۵ هزار دلار و عسل به وزن ۷۱۴ کیلوگرم و به ارزش ۳ هزار و ۳۶۵ دلار به مقصد کویت از طریق کار گو ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان صادرات داشته ایم.

پاسخ دادن