روانشناسی ولخرجی/ قسمت سوم

اقتصادبرتر

هنگامی که شما در زندگی دچار زیاده روی یا کم روی شوید، به ناچار دچار تله مالی (انواع تله‌های مالی) خواهید شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۱ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ، هنگامی که شما در زندگی دچار زیاده روی یا کم روی شوید، به ناچار دچار تله مالی (انواع تله‌های مالی) خواهید شد.

تله ولخرجی چطوری گسترش پیدا می‌کند؟

هنگامی که شخص گرفتار در تله ولخرجی خریدهای غیر ضروری خود را توجیه کند و نپذیرد که با خریدهای غیرضروری و نا به جا در حال آسیب زدن به خود است، هیچ راهکاری برای‌اش جوابگو نیست.

این حالت که با انکار کردن همراه است موجب گرفتارتر شدن بیشتر شخص در تله ولخرجی می‌گردد.

این افراد ۲۰۰ میلیون تومان بدهی را طی مدت کوتاهی به ۲ میلیارد تومان بدهی تبدیل می‌کنند.

 این افراد مدام نزول گرفته و پول قبلی را تسویه کرده و بازهم این روال را تکرار می‌کنند.

 وقتی از آنها خواسته می‌شود که به نزول گرفتن پایان بدهند، عنوان می‌کنند که من اگر ۲۰۰ میلیون تومان پول سودی دیگر بگیرم، اجازه نمی‌دهم چرخش پولم بایستد و همین روند را جلو می‌روم تا ببینم که چه می‌شود.

به نظر شما ایا می‌توان با تکرار رفتار قبلی نتیجه متفاوتی دریافت کرد؟

 مسلما خیر. اگر می‌خواهیم نتیجه متفاوتی بگیریم باید کاری متفاوت انجام دهیم.

هنگامی که شخص ولخرج نپذیرد که در حال اشتباه است و کار قبلی را تکرار کند، ایا می‌توان انتظار دریافت نتیجه دیگری را داشت؟

 پاسخ مشخص است. پس اول باید پذیرفت که اشتباه قبلی را تکرار نکنیم و بعد به سراغ راه حل برویم.

ادامه دارد…

پاسخ دادن