روزنامه نگاری صلح و رابطه آن با جلوگیری از تنش

دکتر خواجه نوری از روزنامه نگاری صلح و رابطه آن با جلوگیری از تنش سخن می گوید

دکتر خواجه نوری از روزنامه نگاری صلح و رابطه آن با جلوگیری از تنش سخن می گوید.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به گفته دکتر نسترن خواجه نوری، تنش (conflict) یک کشمکش ابراز شده است، که معمولا به دلیل کمبود منابع به وجود می آید.تنش بین دو فرد، بین دو گروه و یا در ابعاد بین المللی می تواند اتفاق بیفتد.

چهار سطح دارد، سطح اول (pseudo conflict) تنش غیرواقعی است. افراد در ذهن خود تصور می کنند که دو اتفاق را همزمان نمی توانند انجام دهند، در حالی که با یک برنامه ریزی ساده می توان مشکل را حل کرد. سطح دوم (content conflict) اختلاف نظر بر سر یک محتوا، سطح سوم (value conflict) وارد شدن به حریم ارزشهای یکدیگر وسطح چهارم (ego conflict) برنده و بازنده و نفس فرد مطرح و…

برای شنیدن باقی سخنان دکتر خواجه نوری ویدیوی پایین را ببینید.

پاسخ دادن