روند نیروگاه های خورشیدی در ایالات متحده

اینفوگراف روند نیروگاه های خورشیدی در آمریکا به شرح زیر است.

تهران- اقتصاد برتر- ۴ شهریور ۹۶

???? کل ظرفیت حدود ۴۵ هزار مگاوات

???? ظرفیت نصب شده سال گذشته ۱۵ هزار مگاوات

???? هزینه تمام شده طی ۶ سال یک چهارم و کمتر از ۰.۵ سنت

پاسخ دادن