رونمایی از صف ۷ کیلومتری واکسیناسیون سالمندان!

از صف ۷ کیلومتری واکسیناسیون سالمندان رونمایی شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ تیر ۱۴۰۰

پاسخ دادن