ریزش قیمت دلار ؟

ریزش قیمت دلار ؟

رابطه ارزش دلاری نقدینگی و پول با قیمت دلار نشان میدهد که نه تنها قیمت دلار به صورت غیرواقعی به قدری بالا رفته که نقدینگی توان تحریک آن را ندارد که هم اکنون بایستی قیمت دلار ریزش کند. 

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، نقدینگی دیگر توانی ندارد که بخواهد موج تورمی ایجاد کند. ارزش پول (اسکناس و مسکوک و موجودی حسابهای جاری و کارتهای بانکی) در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده که نصف میانگین سالهای پیش است.

 رابطه پول با قیمت ارز آزاد نشان می دهد که اکنون مرتبه سوم (پس از سالهای ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸) است که در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی بازار ارز دستکاری و مختل می شود.

 ارزش دستمزدها  و درآمد عامه مردم به پایین ترین سطح سه دهه گذشته سقوط کرده است، چنان چه قدرت خرید دلار یا کالاهای دلاری را ندارد چه برسد که عامل تحریک قیمت آن باشد.

 اگر دستکاری و مداخله سه گانه «دولت + بانک مرکزی + صادرکنندگان خصولتی-رانتی» در بازار ارز متوقف گردد و بازار ارز مدیریت شود و عوامل وابسته از تحریک و ایجاد التهاب در بازار ارز دست بردارند، قیمت ارز با ریزش جدی مواجه خواهد شد.

 ریزش قیمت دلار ؟

#نئولیبرالیسم #نرخ_ارز #تورم

پاسخ دادن