زاکانی:بازگشت به برجام دست روحانی نیست

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس: هنر دارید؟ بیاید پشت تریبون بنشینید پاسخ بدهید! یک طرفه نمیشود صحبت کرد!

تهران – اقتصادبرتر – ۲۸ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، علیرضا زاکانی، نماینده قم در مجلس، هفته گذشته در جمع مردم مسجد امام حسن عسکری(ع) پردیسان انتقادات شدیدی را نسبت به روحانی مطرح کرد و گفت: آقای رئیس جمهور می گوید که یک آدم بدی بود و آمد و برجام را خط خطی کرد حالا یک کسی بیاد و برجام را دوباره خوش خط بنویسد و برگردد تا ما برگردیم به برجام. نخیر اصلا دست شما نیست.

 آقای رئیس جمهور میگوید که یک آدم بدی بود و آمد و برجام را خط خطی کرد حالا یک کسی بیاد و برجام را دوباره خوش خط بنویسد و برگردد تا ما برگردیم به برجام نخیر اصلا دست شما نیست. مجلس اجازه نخواهد داد!

اینکه می بینید آقای رئیس جمهور اینگونه برآشفته شده بخاطر این است که او میداند این مجلس به چنین چیزی تن نخواهد داد.

زاکانی ادامه داد: اینکه می بینید آقای رئیس جمهور اینگونه برآشفته شده بخاطر این است که او می داند این مجلس به چنین چیزی تن نخواهد داد. گذشت آن زمانی که کسی بخواهد در مقابل این خواست نامطلوب سکوت بکند. هنر دارید بیاید پشت تریبون بشینید پاسخ بدهید! یک طرفه نمی شود صحبت کرد.

وی گفت: امروز بهترین فرصت است که به جای استیضاح فرد استیضاح جریان صورت بگیرد تا نظام از عناصر بی‌کفایت تطهیر شود.

پاسخ دادن