زلزله خیزترین کشورها کدامند؟

ایران سومین کشور زلزله خیزجهان است.کشور ما در جایی است که صفحات تکنونیکی عربستان و اوراسیا برخورد می کنند و به همین دلیل وقوع زلزله در ایران اجتناب ناپذیر است.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۹ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، کشورهای هند و افغانستان و یونان ، به دلیل زلزله های یکسان به طور مشترک، در رتبه ۹ قرارگرفته اند.

پاسخ دادن