زمان اندک و فرصت سوزی جناحی

روی کاغذ همه چیز مهیای گشایشهای سیاسی و اقتصادی است، تیم معرفی شده جو بایدن ، ترکیبی آرامبخش و معقول را تداعی می کند .

تهران- اقتصادبرتر- ۳۰ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، آن طرف میدان شاهد سیاستمداری کهنه کار با دوستان و همکارانی یک هدف و دانای به امور هستیم و اما این سمت میدان دولتی به ته رسیده با کارنامه ای ضعیف پیش رو داریم.

دولتی ، از برجام شکست خورده تا دلارهای حراج شده ۴۲۰۰ تومانی ، با مدیریت ضعیف کرونا تا سیاستهای بسیار ضعیف بورسی و خصوصا رییس جمهوری که هرچه به قطعیت قول داد دقیقا عکسش اتفاق افتاد!

در کنار دولت به ظاهر مسئول ، دولتها و نهادهای موازی نیز قرار دارند که قطعا قویترین نهاد در بین آنها ، سپاه پاسداران است .

شاید اگر نظر سنجی جامعی از کل مردم گرفته شود . با همه انتقادات ، باز هم عموم مردم نمره بهتری به سپاه در مقایسه با دولت بدهند . و این همان لبه خطرناک چاقوی سیاست داخلی ماست .

قطعا در مدت باقی مانده ، صدای واحدی از ایران شنیده نخواهد شد . و رقابتهای داخلی در ایران شاید یکی دیگر از فرصت سوزیهای بزرگ تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی باشد .

تیم یکپارچه جو بایدن ، عجله ای برای توافق ندارد  و بدون شک منتظر می ماند تا صدای واحدی از ایران شنیده شود.

*محمدرضا هاشم پور- کارشناس مدیریت

پاسخ دادن