ساز و کار قیمت گذاری خودرو تغییر نمی کند

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : قرار نیست قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل شود،بلکه فرمول قیمت گذاری برای شورای رقابت تغییر کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ مهر ۹۹

علی جدی گفت : موضوع قیمت گذاری در شورای رقابت فرمول خاصی نداشت و خودروسازها نیز اکثرا به این موضوع معترض بودند. از طرفی قیمت گذاری به تاخیر می‌افتاد و بازار متشنج می‌شد لذا ما در کمیسیون پیش بینی کردیم براساس روش قیمت گذاری و تعیین قیمت‌ها که قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را انجام می‌دهد، شورای رقابت هم با این فرمول قیمت گذاری کند. وی تاکید کرد: قرار نیست نهاد قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت تغییر کند؛ بلکه طبق مصوبه کارگروه کمیسیون در جریان طرح ساماندهی خودرو مقرر شده فرمول هیات تعیین قیمت‌ها که سازمان حمایت هم از آن استفاده می‌کند توسط شورای رقابت به کار گرفته شود. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش از این با نحوه قیمت گذاری قبلی شورای رقابت خودروساز می‌گفت ما انگیزه تولید نداریم، لذا عرضه به صورت قطره چکانی اتفاق می‌افتاد بنابراین ما گفتیم براساس فرمول هیات تعیین قیمت‌ها قیمت گذاری شود، اما اینکه نهاد قیمت گذاری تغییر کرده باشد درست نیست و بد جا افتاده است.

پاسخ دادن