ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی

کارتخوان
اقتصاد برتر

براساس قانون صندوق مکانیزه فروش که از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، مقرر شد ظرف یک سال کارتخوان‌ها و درگاه‌‌های پرداخت با همکاری بانک مرکزی ساماندهی شوند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ آبان ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، قانون صندوق مکانیزه فروش از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد ه است. براساس صندوق مکانیزه فروش حرف و مشاغل حقیقی براساس فراخوان سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شوند نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده است.

طبق مفاد آن مودیان و مشمولان موظفند اطلاعات حساب بانکی، کارت خوان و درگاه‌های پرداخت خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی جهت ساماندهی کارت ‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت اقدام کند. در حال حاضر براساس فراخوان سازمان مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان مشمول نصب صندوق شده‌اند. همچنین ۵۰ حرف و مشاغل دیگر نیز به تازگی مشمول فراخوان شدند که بتدریج در حال انجام تکالیف خود هستند.

پاسخ دادن