سرانه مطالعه ماهانه ایرانیان چقدر است؟

سرانه مطالعه ماهانه ایرانیان چقدر است؟

۵٨.٢ درصد از افراد باسواد ۱۵ ساله و بیش‌تر، در سال قبل از آمارگیری در سال ١٣٩۶، مطالعه کتاب غیردرسی(چاپی یا الکترونیکی) داشته‌اند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از مهر، کاوه کیانی، معاون طرح‌های آماری وآمارهای ثبتی مرکز آمار ایران اظهار داشت: سرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر، در ماه به طور متوسط ٧ ساعت و ۴١ دقیقه بوده است که از این میزان، سرانه مطالعه قرآن و ادعیه ٣ساعت و ٧ دقیقه و سرانه سایر کتب غیردرسی ۴ ساعت و ٣۴ دقیقه بوده است.

وی با بیان اینکه آمار، از نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار استخراج شده است، افزود: نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد که ۵٨,٢ درصد از افراد باسواد ١۵ ساله و بیش‌تر، در سال قبل از آمارگیری در سال ١٣٩۶، مطالعه کتاب غیردرسی(چاپی یا الکترونیکی) داشته‌اند.

کیانی ادامه داد: در زمینه روزنامه نیز، از آن جایی که مطالعه سایت خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است، هم مطالعه روزنامه چاپی و هم مطالعه روزنامه در سایت خبرگزاری‌ها پرسش شده است.

وی افزود:‌حدود ٣٠ درصد از افراد باسواد ١۵ ساله و بیش‌تر در ماه قبل از آمارگیری در سال ١٣٩۶، روزنامه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند. همچنین افرادی که روزنامه مطالعه کرده اند، ۶٩درصد روزنامه چاپی و ۵٨ درصد روزنامه الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.

کیانی ادامه داد: هر فرد ١۵ساله و بیش‌تر در ماه به طور متوسط ١ ساعت و ٢۶ دقیقه مطالعه روزنامه داشته است.

قابل ذکر است: سرانه مطالعه شامل مطالعه کتاب، مطالعه روزنامه و سایر نشریات بوده و در این طرح در زمینه کتاب، مطالعه کتاب غیردرسی، هم چاپی و هم الکترونیکی پرسیده شده است.

پاسخ دادن