سرمایه گرانقدر اصفهان در تقویت دیپلماسی عمومی

اقتصاد برتر

وزیر امور خارجه ایران با گرامیداشت روز اصفهان خطاب به شهردار اصفهان نوشت: وزارت امور خارجه آمادگی دارد با همکاری شهرداری اصفهان، در شرایط پس از کرونا با برگزاری کنفرانس و نمایشگاه برای شناساندن نقش تمدن ساز اصفهان در سطح بین المللی اقدام کند. 

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ آذر ۹۹

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه ای به شهردار اصفهان ضمن قدردانی از ارسال یادبود منقش به نماد شهر اصفهان از سوی شهردار اصفهان اظهار کرد: امیدوارم با رهایی هرچه سریعتر جهان از این ویروس منحوس، فضای مناسب برای برگزاری نکوداشت شهر اصفهان بیش از پیش فراهم شود تا با همکاری یکدیگر قدم هایی نه تنها در شناساندن بیشتر شهر اصفهان بلکه در جهت خنثی کردن تبلیغات مسموم در جهان علیه کشورمان و پیشبرد اهداف آن در زمینه دیپلماسی عمومی برداریم.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این نامه آورده است: شهر اصفهان به عنوان نگین زرین در میان کشورهای جهان به خوبی شناخته شده است که نمی توان به آسانی از نقش تمدن ساز آن در ابعاد مختلف گذشت. وجود چهره های فرهنگی، فرهیختگان و استادان بزرگ شهر نیز مکمل آثار گرانبهای تاریخی و تمدنی اصفهان است که در مجموع فرصتی مناسب و عالی را ایجاد کرده است تا از این سرمایه گرانقدر بتوان در راستای تقویت دیپلماسی عمومی بهره برداری کرد. وزارت امور خارجه در راستای استفاده از چنین سرمایه هایی در سطح بین المللی آمادگی دارد با همکاری شهردار اصفهان برای برپایی نمایشگاه ها و برگزاری کنفرانس هایی در سالگرد چنین روزی در کشورهای مختلف جهان در راستای شناساندن نقش تمدن ساز اصفهان اقدام کند.

وی تصریح کرد: استفاده از دیدگاه اصفهان شناسان در سطح بین المللی نیز هموارکننده راه برای شناساندن بهتر شهر اصفهان خواهد بود.

پاسخ دادن