سعد محمدی با حفظ سمت سرپرست معاون معدنی وزیر صمت شد

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت طی حکمی ، سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران را با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت معدنی این وزارت خانه منصوب کرد.

تهزان – اقتصادبرتر – ۳۰ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران ، با حفظ سمت سکاندار معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هم  شد.

پس از استعفای داریوش اسماعیلی از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اردشیر سعد محمدی مدیر عامل پیشین شرکت ملی صنایع مس ایران، به عنوان سرپرست  معاون معدنی وزارت صمت انتخاب شد . وی مسئولیت  هر دو سمت را دارد.

پاسخ دادن