سفر مدیرکل آژانس درچارچوب امور پادمانی است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: هدف از اولین سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در چارچوب بحث و بررسی در خصوص امور پادمانی، پروتکلی و برجامی است.

بهروز کمالوندی به شبکه العالم گفت : حجم آب سنگین تولید شده در ایران بیش از ۳ تن است که بخشی از آن را به کشورهای دیگر از جمله چند کشور اروپایی صادر می کنیم. وی انفجار اخیر در تاسیسات نطنز را پروژه ای خرابکارانه توصیف کرد و افزود: بررسی های امنیتی خرابکارانه بودن این اقدام را تایید می کند و آنچه مسلم است اینکه در نطنز انفجار رخداده است اما در این که این انفجار چگونه صورت گرفته و با چه موادی انجام شده و جزئیات آن چیست را مسئولین امنیتی در وقت مناسب اعلام خواهند کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران ابراز امیدواری کرد که این سفر به رفع نگرانی های دو طرف کمک کند. «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه طبق برنامه‌ای از پیش تنظیم شده برای دیدار وگفت وگو با مقامات کشورمان وارد تهران خواهد شد. اولین سفر گروسی به تهران در پست مدیرکلی آژانس در حالی انجام می شود که ایران پس از امضاء موافقتنامه برجام، همکاری نزدیک و سازنده ای درزمینه اجرای تعهدات خود با آژانس داشته و این نهاد بین المللی نیز با ارائه ۱۷ گزارش رسمی به آن اذعان کرده است.

پاسخ دادن