سقوط مصرف اثاثیه و لوازم خانگی خانوارها به زمان جنگ

مصرف اثاثیه و لوازم خانگی خانوارها به زمان جنگ و مصرف اثاثیه و لوازم خانگی کل خانوارها به دو دهه پیش سقوط پیدا کرده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۴ مهر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، دو شوک متوالی قیمت ارز در سه و نیم سال گذشته موجب افزایش ۶ تا ۹ برابری قیمت اثاثیه و لوازم خانگی شده است. سرکوب دستمزدها با افزایش کمتر از ۳ برابری حقوق و دستمزدها (در کمتر از نصف افزایش قیمت ارز) موجب شده تا درآمد خانوارها به اولویت هایی مانند مسکن، غذا و سایر نیازهای اساسی اختصاص پیدا کند. خانوارها ضمن این که قدرت خرید اقلامی مانند اثاثیه و لوازم خانگی را از دست داده اند، پولی برای خرید این اقلام در جیب ندارند.
افزایش بین ۷ تا ۱۰ برابری قیمت مواد اولیه صنعتی داخلی مانند فولاد، مس و پلاستیکها در ۳ سال گذشته، افزایش قیمت اثاثیه و لوازم خانگی تولید داخل را تشدید کرده است.
تشدید رکود تورمی، کاهش ازدواج و تشکیل خانواده و فلاکت مردم از برکات نسخه نئولیبرال شوک ارزی برای تامین منافع بنگاهها و بانکهای خصولتی، وابستگان قدرت و صاحبان دارایی ها است.

#اقتصادایران #غارت_ارزی #شوک_ارزی #مالیات_تورمی

پاسخ دادن