سقوط یوان چین در پی انتشار اخبار اولیه از نتایج انتخابات آمریکا!

سقوط یوان چین در پی انتشار اخبار اولیه از نتایج انتخابات آمریکا!

سقوط یوان چین در پی انتشار اخبار اولیه از نتایج انتخابات آمریکا!

تهران – اقتصادبرتر – ۱۴ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، سقوط یوان چین در پی انتشار اخبار اولیه از نتایج انتخابات آمریکا!
نتایج به نظر به نفع ترامپ بوده است

#انتخابات_۲۰۲۰_آمریکا،

پاسخ دادن