سهم دختران از بیمه پدران کاهش یافته است؟

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بحث کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران در برنامه کاری سازمان تامین اجتماعی نیست و اخبار منتشر شده در این رابطه صحت ندارد.

تهران- اقتصادبرتر- ۳۰ مرداد ۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر ، ولی اسماعیلی در مورد کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدرانشان گفت: در چند روز گذشته خبری مبنی بر کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدرانشان در رسانه‌ها منتشر شد؛ با پیگیری‌های صورت گرفته در راستای صحت و سقم ماجرا مشخص شد چنین اقدامی صورت نگرفته است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اطمینان از عدم وجود چنین موضوعی با استعلامی که از سازمان تامین اجتماعی کشور به عمل آمد، مشخص گردید؛ طبق ماده ۸۰ سازمان تامین اجتماعی کاهشی در پرداختی مستمری بازنشستگان ایجاد نکرده است.

سهم دختران از حقوق پدران کما فی السابق در حال پرداخت است

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: براساس قانون سازمان تامین اجتماعی حدود ۵۰ درصد پرداختی بازنشستگان به همسر و باقی مانده آن به میزان ۲۵ درصد سهم دختران با شرایط خاص پرداخت می‌شود، به فرض مثال اگر متوفی حدود ۴ میلیون تومان مستمری داشته باشد ۲ میلیون به همسر و ۲ میلیون باقی مانده به دختران تعلق می‌گیرد، این قانون کما فی السابق در حال اجرایی شدن است.

اسماعیلی اظهار کرد: براساس ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و مصوبه مجلس بازماندگان متوفی بازنشسته در یکی از شرایط ذیل مشمول دریافت مستمری می‌شوند؛ در صورت فوت بیمه شده بازنشسته، از کار افتادگى بیمه شده، زمانی که بیمه شده متوفی حداقل ده سال کاری خود بیمه پرداخت کرده باشد و همچنین اگر بیمه شده در اثر کار، بیمار یا فوت شده باشد. در این میان ماده ۸۳ سازمان تامین اجتماعی سهم وراث را مشخص کرده است، طبق قانون ۵۰ درصد به همسر و اگر متوفی چند همسر داشته باشد این میزان به تعدد همسران تقسیم می‌شود. در این بخش هم میزان دریافتی مستمری فرزندان ۲۵ درصد تعیین گردیده است که اگر مادر هم از دست داده باشند مبلغ دریافتی مستمری دو برابر تعیین می گردد.

براساس قانون سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه کاهشی در سهم همسران و دختران متوفی مستمری بگیر در سال‌های اخیر نداشتیم

اسماعیلی با اشاره به اینکه هیچ گونه کاهشی در پرداختی سهم دختران از بیمه پدران ایجاد نشده، تاکید کرد: براساس قانون سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه کاهشی در سهم همسران و دختران متوفی مستمری بگیر در سال‌های اخیر نداشتیم، ماده ۸۱ قانون استخدامی کشور آخرین موضوعی بود که در این راستا مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن حقوق و وظایف به صورت مساوی بین وراث بازنشستگان متوفی تقسیم می‌شود و اگر سهم هر یک از وارثان از این حقوق قطع شود به نفع صندوق بازنشستگى ذخیره می‌گردد؛ به عنوان مثال اگر دختری ازدواج کند مستمری او قطع می‌شود.

وی تاکید کرد: بحث کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران آنها نه تنها در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار ندارد بلکه در برنامه کاری سازمان تامین اجتماعی هم نیست، اخبار منتشر شده در این رابطه مستند نیستند.

قوانین حمایتی مورد حمایت دولت است

نماینده مردم در مجلس یازدهم یاد آورد شد: تصویب قوانین حمایتی همچون سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران و یا سهم همسران طی جلساتی متعدد کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، وجود چنین قوانینی نقش پررنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند و مجلس به دنبال چنین قوانینی است تا قشر آسیب پذیر جامعه کمتر در معرض آسیب‌های قرار بگیرند.

پاسخ دادن