سهم نفت از بودجه+ اینفوگراف

سهم نفت از بودجه به بالاترین میزان ۵ سال اخیر رسید.میزان فصلی درآمدهای نفتی و سهم نفت از کل درآمد دولت/دولت نفتی
در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷، با ۶۲ درصد رشد نسبت سال قبل، سهم نفت به ۵۱ درصد از درآمدهای دولت رسید.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ مهر ۹۷

سهم نفت از بودجه به بالاترین میزان ۵ سال اخیر رسید.میزان فصلی درآمدهای نفتی و سهم نفت از کل درآمد دولت/دولت نفتی
در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷، با ۶۲ درصد رشد نسبت سال قبل، سهم نفت به ۵۱ درصد از درآمدهای دولت رسید.

*اقتصاد برتر

پاسخ دادن