سهم وزارتخانه ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸+ اینفوگراف

سهم بودجه وزارتخانه های آموزش و پرورش (۳۱ درصد)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲۹ درصد) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۰ درصد) در مجموع ۷۰ درصد از بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی وزارتخانه ها در سال ۱۳۹۸ را شامل می شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۶ دی ۹۷

سهم بودجه وزارتخانه های آموزش و پرورش (۳۱ درصد)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲۹ درصد) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۰ درصد) در مجموع ۷۰ درصد از بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی وزارتخانه ها در سال ۱۳۹۸ را شامل می شود.

بایستی توجه داشت که این بودجه فقط بودجه وزارتخانه ها است و با بودجه کل آن بخش (مانند نفت، نیرو و دفاع) متفاوت است.

پاسخ دادن