سهم کشورهای جهان در صنعت دامداری

سهم کشورهای جهان در صنعت دامداری
اقتصاد برتر

حدود ١/٣ میلیارد نفر در جهان در صنعت پرورش دام فعالیت میکنند. از این رقم ٩٧٪‏ در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنند.

تهران- اقتصاد برتر- ۰۳ دی ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر میانگین اندازه مزارع در آسیا ١/١ هکتار و در آمریکای شمالی ١٨٧ هکتار است. شاید همین شاخص معیار خوبی از تفاوتهای صنایع دام و طیور این دو قاره باشد. این عدد در آمریکای جنوبی ۵٠ هکتار و در اروپا ١۴/٧ هکتار است.

از اهمیت پرورش دام در امنیت غذایی جهان همین بس که در سال ٢٠١٠ منشاء ١۶٪‏ از انرژی مردم، پروتیین های حیوانی همچون گوشت، شیر و تخم مرغ بود.

پاسخ دادن