سهم کشورها از کوچک شدن اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰

سهم کشورها از کوچک شدن اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰

اقتصاد آمریکا با سهم ۳۱.۱ درصد از کل انقباض اقتصاد جهان بالاترین خسارت را از کرونا متحمل می شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ اردیبهشت ۹۹

 سهم کشورها از کوچک شدن اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰

پاسخ دادن