سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از نفت

صندوق توسعه ملی
اقتصاد برتر

سرانجام بعد از اما و اگرهای بسیار برای تعیین سهم واریزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، دولت ۲۰ درصد این منابع را به صندوق اختصاص داده است.


تهران- اقتصاد برتر- ۰۴ دی ۹۷
به گزارش اقتصاد برتر به نقل از ایسنا، طبق قانون دولت باید هر ساله سهمی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری این سهم به ۳۴ درصد می‌رسید اما با توجه به شرایط خاص درآمدهای دولت این گونه تعیین شد تا که به صندوق به ۲۰ درصد کاهش یابد.

بر این اساس باید از ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی که برای درآمدهای نفتی در سال آینده پیش‌بینی شده از مبلغ درآمدی در هر ماه ۲۰ درصد به حساب صندوق برود.

پاسخ دادن