سود بانکی را افزایش دهید

نرخ سود بانکی
اقتصاد برتر

مصطفی پور کارشناس اقتصادی می گوید ، بانک مرکزی برای جلوگیری از جابجایی نقدینگی باید نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۷ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر وی گفت: اقتصاد‌هایی که شفاف نیستند و پول مانند سیل از بازاری به بازار دیگر منتقل و سبب تخریب آن بازار می‌شود، بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی را تغییر دهد و این حجم از پول را در اختیار خود بگیرد. وی گفت : افزایش نرخ سود بانکی، می‌تواند جلوی فرآیند جابجایی نقدینگی را بگیرد و این پول‌ها در بانک باقی مانده و بانک آن را در اختیار تولید قرار دهد. مصطفی پور گفت: هدایت این پول از طریق بانک‌ها به سمت تولید، سبب ایجاد رونق در این بخش می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی، می‌تواند جلوی فرآیند جابجایی نقدینگی را بگیرد و این پول‌ها در بانک باقی مانده و بانک آن را در اختیار تولید قرار دهد.

مصطفی پور گفت: هدایت این پول از طریق بانک‌ها به سمت تولید، سبب ایجاد رونق در این بخش می‌شود.

وی در خصوص هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه، همراه با بازارسازی و اشخاص حقوقی که وارد آن می‌شوند با قدرتی که دارند قیمت یک سهم را افزایش و یا کاهش می‌دهند و سبب می‌شوند بسیاری از مردم متضرر شوند به همین دلیل باید این بازار که خود ابزاری برای رونق تولید است با نظارت بیشتری همراه باشد و از نوسانات غیر ضروری آن جلوگیری شود.

ضرورت ورود ایران چک‌های درشت‌تر

این کارشناس اقتصادی گفت: باتوجه به کاهش ارزش پول ملی، شرایط بازار ایجاب می‌کرد که بانک مرکزی ایران چک‌های درشتی را چاپ و روانه بازار کند.

آقای مصطفی پور افزود: ابزار‌های پرداخت الکترونیک در بین مردم جا افتاده و عموم مردم مبادلات خود را از طریق این ابزار‌ها و سیستم بانکداری الکترونیک انجام می‌دهند.

وی گفت: با این وجود، در هر کشوری باید پول به صورت اسکناس برای پرداخت‌های خرد وجود داشته باشد ضمن اینکه ورود اسکناس‌های ده هزار تومانی و چک پول‌های صدهزار تومانی در بازار، نقش تورمی چندانی ندارد.

مصطفی پور افزود: ایران چک‌های صدهزار تومانی در حال حاضر در بازار، اسکناس محسوب می‌شود و فقط مبادلات را در بازار آسان می‌کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با توجه به این که چهار صفر را بر روی این ایران چک‌ها کمرنگ کرده اند، زمینه‌های فرهنگی برای تبدیل ریال به تومان فراهم شده است.

وی گفت: بازار پولی کشور، نیاز دارد که برخی از اسکناس‌های کهنه جمع آوری شود و اسکناس‌های نو به بازار وارد شود.

پاسخ دادن