سود بیش از ۴ درصدی سرمایه گذاران بورس در مهرماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان شهریورماه امسال در ارتفاع ۳۰۲ هزارواحدی قرار داشت و تا سیزدهم مهر ۲۵ هزار واحد رشد کرد و به ۳۲۷ هزار واحد رسید.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ آبان ۹۸

به گزارش #اقتصاد_برتر، شاخص کل بورس اوراق بهادار علی رغم رشد ۲۵ هزار واحدی تا سیزدهم مهر ، با رسیدن به این محدوده جهت خود را عوض کرد و تا ۲۸ مهرماه تا محدوده ۳۰۱ هزار واحد افت کرد. اما طی دو روز پایانی مهرماه با بهبود وضعیت عمومی بازار شاخص کل توانست تا ۳۰۸ هزار واحد رشد کند و بدین ترتیب بازدهی مهرماه شاخص کل به حدود ۲ درصد رسید.

اما عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مهرماه چه وضعیتی داشت؟ جمع کل ارزش دارایی های کلیه صندوق های سرمایه گذاری در پایان مهرماه امسال به یک میلیارد و ۸۰۱۱۸۵ هزارریال رسید که نسبت به مهرماه سال ۹۷ با رشد ۲۵ درصدی همراه بود. ارزش کل دارایی های صندوق سرمایه گذاری در پایان مهرماه ۹۷ برابر با ۱۴۳۶۲۵۲ میلیارد ریال بود.

پربازده ترین صندوق ها در مهرماه

در مهر ماه امسال از میان صندوق های سهامی صندوق های مشترک البرز با ۴٫۹ درصد اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس با ۴٫۳ درصد ، مشترک مبین سرمایه با ۳٫۶۸ درصد، باران کارگزاری بانک کشاورزی با ۳٫۱ درصد و اندیشه خبرگان سهام با ۲٫۱ درصد بالاترین بازدهی را به دست آوردند.

صندوق های نیکوکاری میراث پاسارگاد با ۴٫۰۸ درصد بازدهی ، مشترک گنجینه مهر با ۳٫۲ درصد ، نیکوکاری بانک گردشگری با ۱٫۷۷ درصد ، مشترک پارس با ۰٫۸۱ درصد و نیکوکاری ایتام برکت با ۰٫۲۹ درصد بالاترین بازدهی را در میان صندوق های سرمایه گذاری مختلط کسب کردند.

در میان صندوق های با درآمد ثابت نیز نیکوکاری لوتوس رویان با ۲٫۹۷ درصد، نیکوکاری دانشگاه الزهرا با ۲٫۸ درصد، ارزش آفرین گلرنگ با ۲٫۱ درصد، نیکوکاری دانشگاه تهران با ۲٫۱ درصد و مشترک گنجینه الماس پایدار با ۱٫۹۹ درصد پربازده ترین های مهر بودند.

اقتصاد برتر

پاسخ دادن