سود کرونا، در جیب چین

گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی انگلیس حاکی است، کرونا، اقتصاد چین را ۵ سال جلو انداخت و چین در ۲۰۲۸ مقام نخست اقتصاد جهان را به دست خواهد آورد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۸ دی ۹۹

گزارش اقتصادی منتشره شده توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی (CEBR) انگلیس نشان می‌دهد چین به دلیل اثرات همه‌گیری کرونا پنج سال زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد از آمریکا سبقت می‌گیرد و مقام نخست اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۸ به خود اختصاص خواهد داد. در این گزارش که در جریان اجلاس سالانه لیگ جهانی اقتصاد منتشر شد، آمده است: «برآوردها حاکی از این است که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۸ از اقتصاد آمریکا پیشی خواهد گرفت، یعنی پنج سال زودتر از آنچه تصور می‌شد.» گزارش می‌افزاید «مدیریت ماهرانه همه‌گیری» و تاثیر منفی بلند مدت شیوع کرونا بر رشد اقتصادی کشورهای غربی سبب شده است تا عملکرد اقتصادی چین به شکلی نسبی رشد نشان دهد. چین در ابتدای همه‌گیری کرونا با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی مواجه شد، امری که از سال ۱۹۹۲ بدین سو در این کشور بی‌سابقه بود، اما به سرعت و با وضع تدابیر سختگیرانه همچون قرنطینه شهرهای میلیونی و وضع محدودیت شدید برای مسافرت میان مناطق ادعای کنترل بیماری را مطرح کرد.

پاسخ دادن