سود ۲۳ درصدی برخی از بانک‌ها به سپرده‌ها

برغم تاکیدات بانک مرکزی برای رعایت سقف سود بانکی به سپرده ها، برخی بانک‌ها اقدام به جذب سرمایه با سود سپرده ۲۰ تا ۲۳ درصد می‌کنند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

پس از دگرگون شدن اوضاع بورس، در برهه ای بسیاری از سرمایه گذاران با تبلیغات بانک‌ها به سمت سپرده‌های بانکی روی آوردند. موضوعی که چند مدت بعد با جذابیت‌های غیرقانونی همراه شد و سودهای فرا قانونی به آن اضافه شد. برخی از بانک‌ها با تبلیغ سودهای بیش از ۱۸ درصد به وضع شروطی روی آوردند.

خبرنگاران با مشاهده میدانی وضعیت چند بانک خصوصی و نیمه خصوصی گزارش دادند، برخی وعده سود ۲۰ درصد در قبال سپرده گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون و برخی سود ۲۳ درصد برای عدم لغو سپرده تا دو سال را می‌دادند. همتی رئیس کل بانک مرکزی معتقد است، افزایش سود‌های بانکی ربطی به بازار بورس نداشته و در مورد بازار بورس هشدار‌های لازم را داده بود. عده ای هم معتقدند، سودهای بین بانکی به نوعی مرجعی برای هر بانک در تعیین سود سپرده است، بانک‌ها در صورت مواجه شدن با کسری نقدینگی با استقراض یا وام گرفتن به سمت تعادل نقدینگی خود می‌روند. آنها برای متوسل نشدن به بانک مرکزی، بازاری به نام بازار بین بانکی تشکیل و در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می‌کنند؛ بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه است.

دو نظریه در زمینه سود‌های بانکی وجود دارد؛ اول آن که نرخ سود بین بانکی، نرخ سود مرجع در بازار پول به حساب می‌آید و معیاری برای تعیین سایر نرخ سودها است.

زمان مناسبی برای کاهش سودهای بین بانکی نیست!

 عباس قلی پور کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: در حال حاضر انتظارات تورمی در جامعه تحت چند عامل کاهش پیدا کرده است. این به این معنی است که در سال آینده باید شاهد کاهش قیمت‌ها در جامعه باشیم.

وی ادامه داد: اگر نگاهی به حجم مبادلات بانک‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است. از این رو نیاز بانک‌ها به ذخیره تسویه بین بانکی هم کم شده و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی هم در همین خصوص صحبت کرد.

  • افزایش سود سپرده، نتیجه افزایش سود بین بانکی

حسین باقر جواد یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار داشت: نرخ سپرده‌های بانکی بخشی از هزینه سرمایه گذاری بوده و کاهش نرخ سپرده‌های بانکی حجم سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد. در نتیجه افزایش تولید، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند؛ در نتیجه تورم کم می‌شود.

وی گفت : بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست‌های پولی از طریق عملیات بازار باز است. از این رو این معاملات را در بازار بین بانکی انجام می‌دهد و برای آنها نرخ سود مشخصی در نظر می‌گیرد.کاهش سودبین بانکی؛ از نجات بورس تا افزایش تورم!

این کارشناس گفت : زمانی که نرخ سود بین بانکی زیاد می‌شود، هزینه فرصت گرفتن وام برای بانک‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین برای جبران کمبود نقدینگی، نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند و نقدینگی را جذب می‌کنند. زمانی که حجم پول در گردش کم می‌شود، نرخ تورم هم به نرخ تورم بانک مرکزی نزدیک می‌شود.

پاسخ دادن