سیاست بانک مرکزی به نفع مرفهین!

 هدف بانک مرکزی از تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار به بازار سرکوب نرخ ارز بوده، نه تثبیت آن و این سیاست به نفع مرفهین تمام شده است.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۶ خرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات: من نمی‌توانم بپذیرم که بانک مرکزی در دوره‌های مختلف ۲۸۰ میلیارد دلار ارز را برای تثبیت نرخ ارز وارد بازار کرده است. به نظر می‌رسد بیشتر به‌ دلیل سرکوب و پایین‌ نگه‌داشتن صوری نرخ ارز بوده است.

این سنت همیشگی باعث شده به مرفهان و خارج‌نشین‌ها یارانه بدهیم و به توده مردم فشار تورمی وارد کنیم. در واردات سود زیادی برای تجار ایجاد کرده‌ایم و از طرفی چون نرخ ارز را غیرواقعی نگه داشته‌ایم، واردکننده به‌ دلیل نرخ ارز امتیاز سودآوری زیادی داشته است؛ بنابراین در دوره‌های مختلف اجازه داده نشده نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و همین باعث بسیاری حیف‌ومیل‌های منابع شده است.

پاسخ دادن